POUŽITIE

Flixonel sa používa u dospelých vo veku od 18 rokov na liečbu alergických príznakov sennej nádchy a iných alergií spôsobených alergénmi prenášanými vzduchom, akými sú alergie na zvieratá, prachové roztoče a spóry (výtrusy) plesní.

Obrázek čísla 1

Upchatý nos

Obrázek čísla 2

Nádcha

Obrázek čísla 3

Kýchanie

Obrázek čísla 4

Svrbenie v nose

Obrázek čísla 5

Svrbenie očí

Obrázek čísla 6

Slzenie očí

Flixonel zmierňuje príznaky zahŕňajúce kýchanie, svrbenie a slzenie očí, vodnatý výtok z nosa, svrbenie v nose alebo upchatý nos, a to počas až 24 hodín.

Môže trvať 3 alebo 4 dni, kým sa dosiahne najvyššia miera ochrany. Preto je dôležité pokračovať v pravidelnom používaní tohto lieku, aby sa dosiahol úplný účinok liečby.

Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

DÁVKOVANIE:

DOSPELÍ VO VEKU 18 A VIAC ROKOV

Odporúčaná dávka sú dva vstreky do každej nosovej dierky jedenkrát denne
(200 mikrogramov flutikazónpropionátu), najlepšie ráno.

Keď sa Vaše príznaky zlepšia, znížte dávku na jeden vstrek do každej nosovej dierky jedenkrát denne.

Ak sú Vaše príznaky veľmi silné, môžete potrebovať dávku zvýšenú na dva vstreky do každej nosovej dierky dvakrát denne, kým sa Vaše príznaky nezlepšia, ale takáto dávka sa môže používať len krátkodobo.

Nevstrekujte si viac ako 8 vstrekov (4 do každej nosovej dierky) denne.

Používajte najnižšiu dávku, ktorá dokáže udržiavať Vaše príznaky pod kontrolou.

Ak sa do 7 dní liečby Vaše príznaky nezlepšia alebo nebudú pod dostatočnou kontrolou, obráťte sa na svojho lekára.

Nepoužívajte vyššiu ako odporúčanú dávku.

Môže trvať 3 alebo 4 dni, kým sa dosiahne najvyššia miera ochrany. Preto je dôležité pokračovať v pravidelnom používaní tohto lieku, aby sa dosiahol úplný účinok liečby.

POUŽITIE U DETÍ A DOSPIEVAJÚCICH:

Tento liek nemajú používať deti a dospievajúci do 18 rokov.

UPOZORNENIE A OPATRENIA

Predtým, ako začnete používať Flixonel, obráťte sa na svojho lekára, ak:

 • používate lieky s obsahom kortikosteroidov (vrátane krémov na ekzém, inhalátorov používaných pri astme, tabliet, injekcií, nosových aerodisperzií (sprejov) a očných alebo nosových instilácií (kvapiek);
 • máte infekciu nosových priechodov alebo prinosových dutín alebo máte nádchu;
 • máte vysokú teplotu;
 • v nedávnom období ste podstúpili operáciu nosa, utrpeli zranenie nosa alebo mali vriedky na nosovej sliznici.

Obráťte sa na svojho lekára v prípade, ak sa u Vás objaví rozmazané videnie alebo iné poruchy videnia. Môže to byť spôsobené ochoreniami, ako je šedý zákal alebo glaukóm (zvýšený vnútročoný tlak).

Ak sa do 7 dní liečby vaše príznaky nezlepšia, obráťte sa na svojho lekára.

Tento liek nepoužívajte nepretržite dlhšie ako 3 mesiace, pokiaľ Vám to nenariadi Váš lekár.

Na použitie iba do nosa. Nestriekajte do očí ani do úst. Neprehĺtajte.

Nasledujúci ľudia by nemali liek FLIXONEL 50 mikrogramov/dávka používať vôbec alebo by sa mali najprv poradiť s lekárom:

Nepoužívajte Flixonel:

 • ak ste alergickí na flutikazónpropionát alebo ktorúkoľvek ďalšiu zložku tohto lieku.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Je to dôležité, ak užívate akékoľvek lieky predpísané lekárom, najmä:

 • lieky s obsahom kortikosteroidov (vrátane krémov na ekzém, inhalátorov používaných pri astme, tabliet, injekcií, nosových aerodisperzií a očných alebo nosových instilácií (kvapiek);
 • ritonavir a kobicistat (liek proti infekcii spôsobenej vírusom HIV);
 • ketokonazol (proti plesňovým infekciám).

Je to dôležité, ak užívate akékoľvek lieky predpísané lekárom, najmä:

 • lieky s obsahom kortikosteroidov (vrátane krémov na ekzém, inhalátorov používaných pri astme, tabliet, injekcií, nosových aerodisperzií a očných alebo nosových instilácií (kvapiek);
 • ritonavir a kobicistat (liek proti infekcii spôsobenej vírusom HIV);
 • ketokonazol (proti plesňovým infekciám).

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Keď sa nosové aerodisperzie s obsahom kortikosteroidov dlhodobo používajú vo vysokých dávkach, môžu sa vyskytnúť vedľajšie účinky spôsobené vstrebávaním lieku do tela.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné.

Veľmi zriedkavé, ale závažné vedľajšie účinky: ihneď vyhľadajte lekársku pomoc:

 • prejavy alergickej reakcie, ako napríklad vyrážka, opuch úst alebo tváre alebo ťažkosti s dýchaním;
 • novovzniknuté zmeny zraku, ktoré sa objavia po začatí používania tohto lieku (u ľudí, ktorí používali veľké množstvo kortikosteroidov počas obdobia niekoľkých rokov, boli hlásené zriedkavé prípady problémov s očami, ako napríklad katarakty (zákal očnej šošovky) alebo glaukóm (zvýšený tlak v oku);
 • prederavenie (perforácia) nosovej priehradky, ktorá oddeľuje nosové dierky;
 • očné problémy ako bolesť.

Frekvencia vedľajších účinkov nie je známa (nie je známe ako často sa vyskytujú):

 • rozmazané videnie.

Ak sa u Vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, prestaňte používať tento liek a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Ďalšie vedľajšie účinky

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • občasné krvácanie z nosa.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • kýchanie po použití nosovej aerodisperzie, ktoré rýchlo odoznie;
 • nepríjemná chuť v ústach alebo nepríjemný zápach v nose;
 • sucho alebo podráždenie v nose alebo v hrdle;
 • bolesť hlavy.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • nosové problémy, ako napríklad bolesť v nose a/alebo pretrvávajúci problém s krvácaním z nosa.
Ak sa u Vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, prestaňte používať tento liek a povedzte to svojmu lekárovi.