LIEK FLIXONEL MÔŽU POUŽÍVAŤ DOSPELÍ VO VEKU 18 ROKOV A STARŠÍ

FLIXONEL je odporúčaný na každodenné užívanie.

ČISTENIE SPREJA

Čistý aplikátor spreja pomáha pri zaistení aplikácie celej dávky. Čistite ju každý týždeň a vždy v prípade upchatia. Nesnažte sa dýzu uvoľniť špendlíkom alebo ostrým predmetom, aby sa nezničil mechanizmus spreja.

Grafika odlomenia? Trysky

ZLOŽTE KRYT A APLIKÁTOR

Zložte aplikátor spreja tak, že ju uchopíte za spodnú časť a vytiahnete.

Grafika prepláchnutia trysky

OPLÁCHNITE

Vložte dýzu a kryt na niekoľko minút do teplej vody a potom ich opláchnite pod tečúcou vodou. Zvyšok vody oklepte a nechajte uschnúť na teplom mieste, usušte pri izbovej teplote.

Grafika výmena viečka

NASAĎTE

Mierte smerom od tváre a aplikátor spreja jemne nasadzujte, kým nebudete počuť jemné cvaknutie. Ak je to potrebné, pumpičku niekoľkokrát stlačte, kým sa objaví jemná hmla. Nasaďte kryt.

Grafika odmočenia trysky

PREPLACHOVANIE

Ak je tryska spreje stále zanesená, prepláchnite ju v teplej vode a potom zopakujte kroky a 3.

DÁVKOVANIE:

ilustrácia nosa

DÁVKOVANIE: Dva vstreky do každej nosovej dierky raz denne (200 mikrogramov flutikason-propionátu), najlepšie ráno.

Hneď ako sa príznaky zlepšia, môžete znížiť dávku na jeden vstrek do každej nosovej dierky raz denne.

Ak sú príznaky obzvlášť závažné, môže byť nutné dávku zvýšiť na dva vstreky do každej nosovej dierky dvakrát denne, až kým sa príznaky zlepšia. Túto dávku však môžete použiť len krátkodobo.

Nepoužívajte viac ako 8 vstrekov (4 do každej nosovej dierky) denne.

Používajte najnižšiu možnú dávku potrebnú na zvládnutie príznakov.

Flixonel sa nemá používať dlhšie než v priebehu obdobia, keď ste vystavení pôsobeniu Vašich obvyklých „spúšťačov“ alergie.

Ikona kalendára

Je dôležité, aby ste nosový sprej používali pravidelne počas celej odporúčanej doby liečby.

Ak sa do 7 dní liečby vaše príznaky nezlepšia alebo nebudú pod dostatočnou kontrolou, obráťte sa na svojho lekára.

Nepoužívajte bez prerušenia dlhšie ako 3 mesiace, pokiaľ Vás k tomu nevyzve lekár.

Nepoužívajte u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.