fotografia rodiny, ktorá si robí spoločnú fotografiu

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY O LIEČIVOM

LIEKU FLIXONEL

VYHĽADAJTE POTREBNÉ ODPOVEDE

Vďaka odpovediam na svoje otázky týkajúce sa alergií budete môcť pomáhať sebe i ostatným.

 • Čo je to FLIXONEL 50 mikrogramovdávka a ako pôsobí?

  FLIXONEL 50 mikrogramov/dávka je nosový sprej, ktorý pôsobí priamo v nose a ktorý uľavuje od nosových a očných príznakov alergickej nádchy. FLIXONEL obsahuje flutikazónpropionát, ktorý je už veľa rokov známou a predpisovanou účinnou látkou na príznaky alergickej nádchy.

  Pôsobí FLIXONEL 50 mikrogramov/dávka priamo v nose a len minimálne sa vstrebáva do tela.1

  1. Sastre J, Mosges R. Local and systemic safety of intranasal corticosteroids (Lokálna a systémová bezpečnosť intranazálnych kortikosteroidov). J Investig Allergol Clin Immunol. 22.1 (2012): n. s. Web. 30. september 2014. http://www.jiaci.org/issues/vol22issue1/1.pdf

 • Od akých príznakov môže liek FLIXONEL uľavovať?

  FLIXONEL poskytuje 24-hodinovú úľavu od:

  • Upchatého nosa
  • Nádchy
  • Kýchania
  • Svrbenia v nose
  • Svrbenia očí
  • Slzenia očí 
 • Ako rýchlo začína FLIXONEL pôsobiť?

  Úľavu môžete pociťovať už po prvom dni, ale môže trvať 3 až 4 dni, kým sa plne rozvinie ochranná funkcia lieku a plný účinok sa dosiahne po niekoľkých dňoch pravidelného používania raz denne.

  Používajte liek FLIXONEL každý deň pravidelne, aby ste dosiahli plný liečebný účinok.

  Flixonel sa nemá používať dlhšie než v priebehu obdobia, keď ste vystavení pôsobeniu vašich obvyklých alergénov (napr. peľ).

  Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa Váš stav zhorší, musíte sa poradiť s lekárom.

  Nepoužívajte bez prerušenia dlhšie ako 3 mesiace, pokiaľ Vás k tomu nevyzve lekár.

 • Ako dlho poskytuje FLIXONEL úľavu od príznakov alergickej nádchy?

  FLIXONEL pôsobí priamo v nose a poskytuje Vám 24-hodinovú úľavu od nosových a očných príznakov alergickej nádchy.

 • Koľko dávok FLIXONEL potrebuje dospelý každý deň?

  Dva vstreky do každej nosovej dierky raz denne (200 mikrogramov flutikazónpropionátu), najlepšie ráno.

  Hneď ako sa príznaky zlepšia, môžete znížiť dávku na jeden vstrek do každej nosovej dierky raz denne.

  Ak sú príznaky obzvlášť závažné, môže byť nutné dávku zvýšiť na dva vstreky do každej nosovej dierky dvakrát denne, až kým sa príznaky zlepšia. Túto dávku však môžete používať len krátkodobo.

  Nepoužívajte viac ako 8 vstrekov (4 do každej nosovej dierky) denne.

  Používajte najnižšiu možnú dávku potrebnú na zvládnutie príznakov.

  Ak sa príznaky po 7 dňoch používania nezlepšia alebo nebudú pod dostatočnou kontrolou, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

  Neprekračujte odporúčanú dávku.

 • Aké sú pokyny a obmedzenia pre dávkovanie u detí?

  Nepoužívajte u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.

 • Čo máte robiť, keď si jeden deň zabudnete vziať dávku lieku FLIXONEL?

  Ak vynecháte dávku, normálne si vezmite svoju pravidelnú dávku nasledujúci deň. Nepridávajte si ako kompenzáciu ďalšiu dávku.

 • Poskytuje FLIXONEL úľavu od očných príznakov alergickej nádchy?

  FLIXONEL uľavuje od príznakov kýchania, svrbenia očí a slzenia, svrbenia nosa a upchatého nosa až na 24 hodín.

 • Uľavuje FLIXONEL od bolesti a tlaku v nosových dutinách?

  FLIXONEL uľavuje od príznakov kýchania, svrbenia očí a slzenia, svrbenia nosa a upchatého nosa až na 24 hodín.

  Pokiaľ pociťujete silné bolesti v tvári, máte silný výtok z nosa alebo sa domnievate, že by ste mohli mať infekciu nosových dutín, prestaňte FLIXONEL používať a poraďte sa so svojím lekárom. Váš lekár zváži, či by neboli potrebné iné lieky.

 • Uľavuje FLIXONEL od príznakov všetkých druhov alergí?

  FLIXONEL pomáha pri úľave od príznakov alergickej nádchy vyvolaných širokou škálou alergénov. FLIXONEL pomáha proti vonkajším alergénom, ako je peľ burín, tráv a stromov a spory plesní. Ďalej pomáha aj proti tzv. vnútorným alergénom, napríklad alergénom z domácich zvierat, roztočom bytového prachu a plesniam.

 • Aké sú nežiaduce reakcie FLIXONEL?

  Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

  Keď sa nosové aerodisperzie s obsahom kortikosteroidov dlhodobo používajú vo vysokých dávkach, môžu sa vyskytnúť vedľajšie účinky spôsobené vstrebávaním lieku do tela.

  Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné.

  Veľmi zriedkavé, ale závažné vedľajšie účinky: ihneď vyhľadajte lekársku pomoc:

  • prejavy alergickej reakcie, ako napríklad vyrážka, opuch úst alebo tváre alebo ťažkosti s dýchaním;
  • novovzniknuté zmeny zraku, ktoré sa objavia po začatí používania tohto lieku (u ľudí, ktorí používali veľké množstvo kortikosteroidov počas obdobia niekoľkých rokov, boli hlásené zriedkavé prípady problémov s očami, ako napríklad katarakty (zákal očnej šošovky) alebo glaukóm (zvýšený tlak v oku);
  • prederavenie (perforácia) nosovej priehradky, ktorá oddeľuje nosové dierky;
  • očné problémy ako bolesť.

  Frekvencia vedľajších účinkov nie je známa (nie je známe ako často sa vyskytujú):

  • rozmazané videnie.

  Ak sa u Vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, prestaňte používať tento liek a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

  Ďalšie vedľajšie účinky

  Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

  • občasné krvácanie z nosa.

  Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

  • kýchanie po použití nosovej aerodisperzie, ktoré rýchlo odoznie;
  • nepríjemná chuť v ústach alebo nepríjemný zápach v nose;
  • sucho alebo podráždenie v nose alebo v hrdle;
  • bolesť hlavy.

  Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

  • nosové problémy, ako napríklad bolesť v nose a/alebo pretrvávajúci problém s krvácaním z nosa.
  Ak sa u Vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, prestaňte používať tento liek a povedzte to svojmu lekárovi.
 • Kto môže používať FLIXONEL?

  Flixonel je určený iba pre dospelých vo veku 18 a viac rokov.

  Nepoužívajte FLIXONEL:

  • ak ste alergický na flutikazónpropionát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

  Upozornenia a opatrenia

  Predtým, ako začnete používať Flixonel, obráťte sa na svojho lekára, ak:

  • používate lieky s obsahom kortikosteroidov (vrátane krémov na ekzém, inhalátorov používaných pri astme, tabliet, injekcií, nosových aerodisperzií (sprejov) a očných alebo nosových instilácií (kvapiek);
  • máte infekciu nosových priechodov alebo prinosových dutín alebo máte nádchu;
  • máte vysokú teplotu;
  • v nedávnom období ste podstúpili operáciu nosa, utrpeli zranenie nosa alebo mali vriedky na nosovej sliznici.

  Obráťte sa na svojho lekára v prípade, ak sa u Vás objaví rozmazané videnie alebo iné poruchy videnia. Môže to byť spôsobené ochoreniami, ako je šedý zákal alebo glaukóm (zvýšený vnútročoný tlak).

  Ak sa do 7 dní liečby vaše príznaky nezlepšia, obráťte sa na svojho lekára.

  Tento liek nepoužívajte nepretržite dlhšie ako 3 mesiace, pokiaľ vám to nenariadi váš lekár.

  Iné lieky a FLIXONEL

  Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

  Je to dôležité, ak užívate akékoľvek lieky predpísané lekárom, najmä:

  • lieky s obsahom kortikosteroidov (vrátane krémov na ekzém, inhalátorov používaných pri astme, tabliet, injekcií, nosových aerodisperzií a očných alebo nosových instilácií (kvapiek);
  • ritonavir alebo kobicistat (liek proti infekcii spôsobenej vírusom HIV);
  • ketokonazol (proti plesňovým infekciám).
 • Môžem liek FLIXONEL používať celoročne?

  Flixonel je určený iba pre dospelých vo veku 18 a viac rokov.

  Používajte FLIXONEL každý deň pravidelne, aby ste dosiahli plný liečebný účinok.

  Flixonel sa nemá používať dlhšie než v priebehu obdobia, keď ste vystavení pôsobeniu Vašich obvyklých „spúšťačov“ alergie (napr. peľ).

  Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa Váš stav zhorší, musíte sa poradiť s lekárom.

  Nepoužívajte bez prerušenia dlhšie ako 3 mesiace, pokiaľ Vás k tomu nevyzve lekár.

 • Keď moje príznaky odznejú, mal(a) by som používanie FLIXONEL ukončiť?

  Hneď ako sa začnete cítiť lepšie, môžete byť v pokušení prestať FLIXONEL používať. Je ale dôležité v každodennom používaní lieku FLIXONEL pokračovať, ak Vás trápia alergény, ako je peľ, plesne, roztoče bytového prachu alebo zvieracie alergény, aby ste tak dosiahli trvalú úľavu od príznakov.

  Flixonel sa nemá používať dlhšie než v priebehu obdobia, keď ste vystavení pôsobeniu Vašich obvyklých „spúšťačov“ alergie (napr. peľ).

  Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa váš stav zhorší, musíte sa poradiť s lekárom.

  Nepoužívajte bez prerušenia dlhšie ako 3 mesiace, pokiaľ Vás k tomu nevyzve lekár.

 • Je možné používať FLIXONEL s inými liekmi?

  Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

  Je to dôležité, ak užívate akékoľvek lieky predpísané lekárom, najmä:

  • lieky s obsahom kortikosteroidov (vrátane krémov na ekzém, inhalátorov používaných pri astme, tabliet, injekcií, nosových aerodisperzií a očných alebo nosových instilácií (kvapiek);
  • ritonavir alebo kobicistat (liek proti infekcii spôsobenej vírusom HIV);
  • ketokonazol (proti plesňovým infekciám).